Modernizácie výťahov

Modernizácia je najefektívnejší spôsob ako udržať pôvodný výťah v prevádzke s postupným zvýšením bezpečnosti, spoľahlivosti, prispôsobením sa moderným technickým a dizajnovým trendom, predĺžením životnosti a úsporou nákladov elektrickej energie. Modernizáciu môžeme vykonať v postupných etapách a to výmenou jednotlivých prvkov alebo jednorázovou  výmenou najviac troch prvkov. Pri modernizácií môžu ostať niektoré pôvodné mechanické ako aj elektrické prvky.

Pri modernizácii musia byť zachované základné vlastnosti a parametre výťahu ako sú:
- nosnosť
- rýchlosť
- zdvih /počet staníc/
- technické dispozičné riešenie


Pri plánovanej, alebo nami navrhovanej modernizácii vypracujeme podrobnú analýzu rizík elektrických a mechanických prvkov,  pričom Vám odporučíme moduláciu najvhodnejších riešení modernizácie. Samozrejme nechávame čo najväčší priestor želaniam zákazníka. Prvky modernizácií používané našou spoločnosťou sú certifikované, spĺ
najú bezpečnostné predpisy a technické normy. Pre našich zákazníkov ponúkame možnosť finančného plnenia formou splátkového kalendára bez vedľajšieho úročenia.
Servis, modernizácie, rekonštrukcie, odborné prehliadky a skúšky výťahov.
© 2013 DOLINSKÝ výťahy I CREATED BY UNICORN AD COMPANY, s.r.o.

Výhody modernizácie:

Zvýšenie bezpečnosti:
Bezpečnosť užívateľov výťahového zariadenia je najdôležitejšia. Pri modernizácii sa snažíme bezpečnostné riziko čo najviac znížiť a prispôsobiť tak, aby vyhovovalo súčasným normám. Používame elektronické systémy a bezpečnostné prvky najlepšej kvality.
  
Výkon a ekológia:
Energetická náročnosť je v dnešnej dobe veľmi dôležitá. Pri modernizácii sa používajú prvky s energetickou úsporou, s ktorou sme priateľský k životnému prostrediu. Riadiace rozvádzače a výťahové stroje s vyššou účinnosťou majú úsporu elektrickej energie.

Estetika a dizajn:
Vzhľad kabíny a výťahových dverí je pre užívateľa dôležitý hlavne z vizuálnej stránky. Moderný dizajn a použitie kvalitných a odolných materiálov zlepšujú vzhľad,  čím sa zvyšuje komfort jazdy a estetický dojem z výťahu.