Odborné prehliadky a skúšky výťahov

Výťahy, pohyblivé schody, chodníky a žeriavy sú vyhradené technické zariadenia. Na vyhradenom technickom zariadení je potrebné počas prevádzky vykonávať prehliadky /revízie/ a skúšky v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009. Rozsah prác prehliadok a skúšok sa vykonáva v zmysle príslušných technických noriem.

Odborná prehliadka1
- prehliadku vykonáva revízny technik (odborný pracovník)
      • výťah s prevádzkou osôb (každé 3 mesiace)
      • bez prevádzky osôb (každých 6 mesiacov)

Odborná skúška2
- skúšku vykonáva revízny technik (odborný pracovník)
      • výťah s prevádzkou osôb (každé 3 roky)
      • výťah bez prevádzky osôb (každých 6 rokov)

Opakovaná úradná skúška2
- skúšku vykonáva oprávnená právnická osoba (skúšku riadi, vyhodnocuje) a servisná firma (vykonáva kompletné prevedenie skúšky)
      • výťah s prevádzkou osôb (každých 6 rokov)
      • výťah bez prevádzky osôb (každých 10 rokov)

1 Cena za vykonanie odbornej prehliadky
- je zahrnutá v pravidelnom zmluvnom servise a zaznamenáva sa do revíznej knihy výťahu.

2 Cena za vykonanie odbornej skúšky a asistencia pri úradnej skúške
- je stanovená podľa cenovej ponuky resp. dohodou z dôvodu vykonávania v 3 a 6 ročných intervaloch
- výsledok skúšky je zaznamenaný vo vystavenom protokole a osvedčení.
Servis, modernizácie, rekonštrukcie, odborné prehliadky a skúšky výťahov.
© 2013 DOLINSKÝ výťahy I CREATED BY UNICORN AD COMPANY, s.r.o.