Servis, modernizácie, rekonštrukcie, odborné prehliadky a skúšky výťahov.
KONTAKTY:
Centrálny dispečing:
V prípade nahlásenia poruchy volajte:

Tel./Fax:
+421 2 4425 4532
+421 2 4425 7392


Mobilný dispečing:
V prípade vyslobodenia osôb     z výťahu a nahlásenia poruchy mimo pracovnej doby volajte:

Mobil:
+421 905 254 532
© 2013 DOLINSKÝ výťahy I CREATED BY UNICORN AD COMPANY, s.r.o.

Servis výťahov

Naším cieľom je vykonávať pravidelný servis a priebežné kontroly výťahov v čo najvyššej miere kvality, preto firma disponuje kvalifikovanými pracovníkmi, ktorý sa pravidelné vzdelávajú pre inovovanú techniku.
  
Vykonávame pravidelný servis všetkých typov osobných a nákladných výťahov v obytných domoch a komerčných priestoroch v Bratislavskom kraji.

Pravidelný servis je vykonávaný a fakturovaný na základe zmluvy o dielo uzavretej so zákazníkom. Cena a rozsah servisu sú stanovené podľa typu výťahu, počtu staníc a roku výroby výťahu. V rámci zmluvy o dielo sa vykonávajú činnosti na odstránenie bežných prevádzkových porúch, odborné prehliadky, činnosť dozorcu výťahu, vyslobodenie osôb z výťahu 24 hodín denne. Rozsah prác a termíny vykonania prehliadok a skúšok na zdvíhacích zariadenia je stanovený príslušnými technickými normami a vyhláškou 508/2009.


Odstránenie bežných prevádzkových porúch sa vykoná v den telefonického nahlásenia poruchy (spravidla do 2 hodín počas pracovnej doby). Pre vyslobodenie osôb z výťahu nastupuje technik okamžite (je nutné počítať s prepravným časom na miesto nahlásenie). Prevádzkové poruchy sú odstra
nované 365 dní v roku vrátane štátnych sviatkov

Pracovníci centrálneho dispečingu sú k dispozícii v čase od 7.00 do 17.00 hod. a mobilný dispečing je k dispozícii 24 hodín denne. V prípade našej neprítomnosti na centrálnom dispečingu sa zákazníkom nahratý záznam na záznamník automatický presmeruje pracovníkovi na mobilný telefón.